BOK - SMReja

Logo SM im. M. Reja
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Rok zał. 1990
im. MIKOŁAJA REJA
Przejdź do treści

BOK

Co? Gdzie? Kiedy?


     Samorządowy Uniwersytet III Wieku jest adresowany do mieszkańców Łodzi, którzy ukończyli 60 lat i są emerytami lub rencistami.
    Nabór słuchaczy na sezon 2018/19 trwa od 7 września do 4 października 2018 lub do wyczerpania limitu miejsc. Uczestnictwo w SUIIIW jest bezpłatne. Status słuchacza SUIIIW uzyskuje się na jeden sezon kulturalny (od października do czerwca). Aktywne uczestnictwo w zajęciach jest podstawą uzyskania dyplomu absolwenta SUIIIW w danym sezonie kulturalnym.
   Zapisy prowadzi Bałucki Ośrodek Kultury poprzez stronę www.bok.lodz.pl oraz portal www.strefazajec.pl. W rejestracji pomagają pracownicy CEK NA ŻUBARDZKIEJ Bałuckiego Ośrodka Kultury na ul. Żubardzkiej 3, tel.: 42 651-67-47. Pomocy można też szukać u pracowników innych ośrodków kultury w Łodzi.
   Zajęcia SUIIIW będą odbywać się dwa razy w miesiącu w czwartki między godzinami  10:00 – 14:00 w salach UMŁ, pomieszczeniach Bałuckiego Ośrodka Kultury i innych instytucji kultury. Szczegółowy harmonogram zajęć przekazany zostanie słuchaczom podczas inauguracji.
W pierwszym semestrze (semestrze zimowym) proponujemy 8 spotkań w następujących terminach:
• październik 2018 – 4 (inauguracja w Sali obrad Rady Miejskiej UMŁ) i 18,
• listopad 2018 – 8 i 22 ,
• grudzień 2018 – 6 i 13 ,
• styczeń 2019 – 10 i 24.

   Program SUIIIW składa się z 4 bloków tematycznych (modułów), które będą się przeplatały i wypełnią całość oferty dydaktycznej SUIIIW:
ŁÓDŹ  - zajęcia, które ułatwią im zrozumienie zasad funkcjonowania samorządu, szerokich możliwości uzyskiwania wsparcia i pomocy ze strony samorządu, ale przede wszystkim aktywnego uczestnictwa w życiu samorządowym i obywatelskim. Moduł będzie zawierał także aspekt pomocy i edukacji seniorów w zakresie ich praw (np. konsumenckich, obywatelskich etc.) oraz informacje na temat skierowanej do nich miejskiej oferty (społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej).
KULTURA – zajęcia, które przede wszystkim dostarczą wiedzę o kulturze (łódzkiej i nie tylko), będą pobudzać i rozwijać zainteresowanie kulturą, rozbudzać potrzeby kulturalne i kształtować wśród łodzian trzeciego wieku nawyki aktywnego uczestnictwa w kulturze i korzystania z oferty miejskich instytucji kultury.
HISTORIA – w programie SUIIIW to zarówno historia istotna w kontekstach indywidualnych, jak i historia Łodzi, kraju i świata. Idea uniwersytetu trzeciego wieku w sposób szczególny czyni go miejscem dyskusji historycznej, refleksji i wielokontekstowego poznania.
ROZWÓJ –  poza rozwojem indywidualnym skupimy się także na rozwoju całego seniorskiego środowiska oraz rozwoju samorządu i Łodzi. Zaproponujemy zatem zajęcia z zakresu indywidualnego rozwoju umysłowego, fizycznego, intelektualnego czy poznawczego, ale także rozwoju Łodzi, rozwoju szeroko rozumianej partycypacji społecznej i obywatelskiej uczestnictwa w życiu miasta, współdecydowania i współodpowiedzialności.

Wykładowcami SUIIIW będą m.in. pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, pracownicy UMŁ oraz przedstawiciele i członkowie organizacji pozarządowych.SM Reja (2013-2019) wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Projekt i wykonanie - aju-web
Wróć do spisu treści