Kontakt - SMReja

Logo SM im. M. Reja

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. M. Reja

Przejdź do treści

Kontakt

Telefony - Spółdzielnia:

Prezes                                       42 296 59 13
Główna Księgowa                   42 235 19 61
Dział Księgowości                   42 235 19 64
Dział  Techniczny                   42 235 19 66             
                                                 42 235 19 69
                                                 42 651 37 43

Centrala                                   42 651 05 41
                                                  42 651 04 90

Dział Techniczny                     -wewn.    102
Administrator                          -wewn.    101
Dział Czynszów                       -wewn.    105
Dział Członkowski                  -wewn.    106
Sekretariat                              -wewn.    108
Rada Nadzorcza                     -wewn.  117, 118

Dział Czynszów                       42 235 19 68
Dział Członkowski                  42 235 19 74              

Sekretariat                              42 235 19 65
Dział Zaopatrzenia                 42 235 19 70

Fax                                          42 640 75 06
    Kasa Spółdzielni:    (ul. Żubardzka 4)  

     
poniedziałek                        10.00 - 14.00

czwartek                              10.00 - 14.00
                                           
Tel. 42 235 19 33
TELEFONY AWARYJNE

Pogotowie wodno - kanalizacyjne "KARSO"
608 302 101

Pogotowie Spółdzielcze "PRYM"
42 640 41 05, 42 640 41 06

Pogotowie Dźwigowe "Dźwig - SERWIS"
42 19 282, 601 231 658

Pogotowie Gazowe
42 674 66 95 , 992

Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Łodzi
42 638 49 49

Pogotowie Energetyczne
42 675 18 31 , 991

Pogotowie Wodociągowe
42 678 35 46  , 994

Pogotowie ciepłownicze "VEOLIA"
22 658 58 58 w godz. 7.15 - 15.15,
993 w poz. godz i dniach wolnych

Informacje o awarii domofonów i TV "AZART" zgłaszamy w Dziale Technicznym.

Przyjęcia Interesantów:

Dział Członkowski i Dział Czynszów:

 poniedziałki                                          9.00 - 14.00
  wtorki -                                               10.30 - 17.30   środa -                                                    nieczynne
 czwartek -                                            8.30 - 15.00
 piątek -                                                 9.00 - 12.00

Przyjęcia Interesantów:

Dział Techniczny, Administrator i Sekretariat:
poniedziałek, środa, piątek -        7.00 - 15.00
wtorek -                                        10.00 - 18.00
czwartek -                                       7.00 - 15.00
Bankowe konta wpłat:

   -dla lokali mieszkalnych:

Eksploatacja:  
  Bank Śląski 64 1050 1461 1000 0022 3837 6400
Media:
  Bank Śląski 33 1050 1461 1000 0023 4626 0843

 -dla lokali użytkowych:
     Bank Śląski 64 1050 1461 1000 0022 3837 6400
Adresy e- mail:
prezes@smreja.pl,  techniczny@smreja.pl,  administratorzy@smreja.pl,  czynsze@smreja.pl,  ksiegowosc@smreja.pl,
sekretariat@smreja.pl, wklady@smreja.pl, czlonkowski@smreja.pl
DZIELNICOWY

dzielnicowy.ciesielska6@lodz.ld.policja.gov.pl
SM Reja (2013-2023) wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Ostatnia modyfikacja 27-05-2024
Projekt i wykonanie - A.J.U.
Wróć do spisu treści