Kontakt - SMReja

Logo SM im. M. Reja

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. M. Reja

Przejdź do treści

Kontakt

 Telefony - Spółdzielnia:

Prezes                                        42 296 59 13
Główna Księgowa                    42 235 19 61
Dział Księgowości                   42 235 19 64
Dział  Techniczny                     42 235 19 66             
                                                    42 235 19 69
                                                    42 651 37 43

Centrala                                     42 651 05 41
                                                    42 651 04 90
Dział Techniczny                     -wewn.    102
Administrator                           -wewn.    101
Dział Czynszów                       -wewn.    105
Dział Członkowski                  -wewn.    106
Sekretariat                               -wewn.    108
Rada Nadzorcza                      -wewn.  117, 118

Dział Czynszów                       42 235 19 68
Dział Członkowski                  42 235 19 74              

Sekretariat                               42 235 19 65
Dział Zaopatrzenia                 42 235 19 70

Fax                                            42 640 75 06
 Kasa Główna:  (ul. Żubardzka 24)


nieczynna do odwołania

 Kasa Pomocnicza:    (ul. Żubardzka 4)

Od 1 marca zmiana czasu pracy Kasy Pomocniczej:

poniedziałek                        10.00 - 14.00

czwartek                              10.00 - 14.00
                                                

Tel.                                        42 235 19 33Kasa Pomocnicza i Główna
nieczynne w dniach:


 Adresy e- mail:
prezes@smreja.pl,  techniczny@smreja.pl,  administratorzy@smreja.pl,  czynsze@smreja.pl,  ksiegowosc@smreja.pl,
sekretariat@smreja.pl, wklady@smreja.pl, czlonkowski@smreja.pl
 Bankowe konta wpłat:
    -dla lokali mieszkalnych:
Eksploatacja:     Bank Śląski 64 1050 1461 1000 0022 3837 6400
Media:                Bank Śląski 33 1050 1461 1000 0023 4626 0843

  -dla lokali użytkowych:
                            Bank Śląski 64 1050 1461 1000 0022 3837 6400
 Przyjęcia Interesantów:

Dział Członkowski i Dział Czynszów:

poniedziałki                                          9.00 - 14.00
wtorki -                                               10.30 - 17.30
środa -                                                    nieczynne
czwartek -                                            8.30 - 15.00
piątek -                                                 9.00 - 12.00

 Przyjęcia Interesantów:

Dział Techniczny, Administrator i Sekretariat:
 poniedziałek, środa, piątek -        7.00 - 15.00
 wtorek -                                        10.00 - 18.00
 czwartek -                                       8.00 - 16.00
 TELEFONY AWARYJNE

Pogotowie wodno - kanalizacyjne "KARSO"         608 302 101
Pogotowie Spółdzielcze "PRYM"                             42 640 41 05 ,
                                                                                       42 640 41 06
Pogotowie Dźwigowe "Dźwig - SERWIS"              42 19 282,
                                                                                       601 231 658
Pogotowie Gazowe                                                     42 674 66 95 , 992
Zakład Sieci Cieplnej - dyspozytor                           42 675 45 10
Pogotowie Energetyczne                                           42 675 18 31 , 991
Pogotowie Ciepłowicze                                              993
Pogotowie Wodociągowe                                          42 678 35 46 , 994

Informacje o awarii domofonów i TV "AZART" zgłaszamy w Dziale Technicznym.
                           
                       RADA NADZORCZA


DZIELNICOWYdzielnicowy.ciesielska6@lodz.ld.policja.gov.pl
  
SM Reja (2013-2023) wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Ostatnia modyfikacja  27-09-2023
Projekt i wykonanie - A.J.U.
Wróć do spisu treści