O kanalizacji - SMReja

Logo SM im. M. Reja

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. M. Reja

Przejdź do treści

O kanalizacji

Wiadomości i komunikaty

      Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:
 
   
 • Środków      higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki      nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.
 •  
 • Rajstop,      szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – z zawartością włókien  naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie,  zbijających się w rurach w zwartą masę,
 •  
 • Kości,      odpadów kuchennych, skórek i obierek z warzyw i owoców, tłuszczów  i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc     nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i  szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami  groźnych chorób.
 •  
 • Lekarstw,    igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki  czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla      pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części  oczyszczalni ścieków.
 •  
 • Materiałów      budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips,  kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów  kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
 •  
 • Części      stałych nierozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki  foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

 
Niezastosowanie się do powyższych uwag jest przyczyną tworzenia się zatorów
w rurach kanalizacyjnych. Skutkuje to następnie wylewaniem zanieczyszczonej wody
i dużymi stratami materialnymi. Nadmieniamy także, że wyrzucanie powyższych odpadów
jest niezgodne z polskimi przepisami.

Opracował: Dział Techniczny Spółdzielni.


Takie "skarby" znajdowano
w kanalizacji na naszym osiedlu.

SM Reja (2013-2023) wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Ostatnia modyfikacja 27-05-2024
Projekt i wykonanie - A.J.U.
Wróć do spisu treści