Wiadomości - SMReja

Logo SM im. M. Reja

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. M. Reja

Przejdź do treści

Wiadomości


KOMUNIKATY

WIADOMOŚCI
          Ogłoszenie
Informujemy, że jeżeli lokator wymienił grzejniki bez zgody Spółdzielni to wszelkie awarie obejmujące:
-   przeciek na śrubunku i zaworze,
- przeciek na rurze centralnego ogrzewania przed śrubunkiem (tzw.  „gałązce") ,
będą usuwane odpłatnie poprzez wystawienie faktury, która obciąży lokatora.
Informujemy ponadto, że wszelkie uszkodzenia mienia lokatora i sąsiadów w wyniku zalania z grzejnika,
śrubunku bądź rurki c.o., nie będą uznawane z polisy ubezpieczeniowej Spółdzielni.
W związku z powyższym wszelkie koszty lokator poniesie osobiście,
albo ewentualnie otrzyma zwrot kosztów ze swojego ubezpieczenia.
Nadmieniamy, że Spółdzielnia nie potwierdzi swojej winy firmie ubezpieczeniowej w której jest ubezpieczony lokator,
ponieważ grzejniki były wymienione bez naszej zgody. W efekcie może to skutkować odmową wypłaty ubezpieczenia.


                                                      
          Ostrzeżenie !!!
Na osiedlu pojawiła się firma oferująca wymianę grzejników. Działanie to jest nielegalne.
Do wymiany grzejników potrzebna jest zgoda Spółdzielni, ponieważ czynność ta wymaga spuszczenia wody z instalacji,
a następnie po wymianie, napełnienie instalacji w celu jej odpowietrzenia i sprawdzenia szczelności. Nadmieniamy,
że Spółdzielnia określa także moc grzejników, które mają być wymieniane.
Wymiana grzejnika poprzez tzw. „zamrażanie” może skutkować rozszczelnieniem instalacji i przeciekami,
a w konsekwencji zalewaniem swojego mieszkania i innych mieszkańców.
W takiej sytuacji Spółdzielnia nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty z tego tytułu
oraz wszelkie prace naprawcze będą wykonywane na koszt lokatora. W ten sposób właśnie te firmy to wykonują czyli tzw.”zamrażanie”.
Firma nie kontaktowała się ze Spółdzielnią. Przedstawia się też jako przedstawiciel jakiegoś banku
i namawia ludzi na branie kredytów na przedmiotową wymianę. W ten sposób uzyskuje dane mieszkańca,
czyli jego pesel i nr dowodu osobistego.


Prosimy o powiadomienie znajomych i sąsiadów, oraz o przekazanie wiadomości innym mieszkańcom.
Działanie tej firmy przypomina "sprzedawców” garnków, pościeli itp.
Wmawiają szczególnie osobom starszym konieczność takiej wymiany i że jest to szczególna  okazja.


Spółdzielnia zawiadomi policję o tych działaniach.
         

 


Na szczytach bloków "7" i "24" Spółdzielnia zainstalowała zbiorniki na wodę deszczową.
 Z wody deszczowej mogą korzystać mieszkańcy
i gospodarze budynków do podlewania roślin.
 W najbliższym "Biuletynie Informacyjnym"
znajdą się informacje o zbiornikach na deszczówkę
i o wypustach rynien.

21.06.2022


KOMUNIKAT
 
w sprawie odbioru telewizji naziemnej
w systemie AZART

W dniu 23 maja br., decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w Łodzi i województwie łódzkim, nastąpiła zmiana standardu sygnału telewizyjnego z DVB-T na DVB-T2/HEVC. Oznacza to, że w gniazdku telewizyjnym AZART pojawił się sygnał DVB-T2/HEVC, do którego nasz telewizor może nie być przystosowany. Aby ponownie odbierać telewizję należy:
 
 
1.    Zakupić dekoder obsługujący standard DVB-T2/HEVC – gdy nasz odbiornik TV nie posiada tego standardu (rozwiązanie tanie ok. 100,- zł).
 
2.    Zakupić nowy odbiornik TV posiadający  standard DVB-T2/HEVC (rozwiązanie drogie).
 
3.    Przestroić (przeprogramować) wg. instrukcji obsługi nasz odbiornik TV – jeżeli posiada on standard DVB-T2/ HEVC.
 
4.    Przestroić (przeprogramować) wg. instrukcji obsługi dekoder przy odbiorniku TV – jeżeli dekoder posiada standard DVB-T2/ HEVC.
 
 
Informujemy ponadto, że:
 
·        Spółdzielnia prowadzi prace polegające na odpowiednim ukierunkowaniu zamontowanych anten AZART lub ich wymianie – jeżeli będzie taka konieczność,
 
·        Służby techniczne Spółdzielni nie dokonują czynności polegających na przestrojeniu (przeprogramowaniu) odbiornika TV lub dekodera.
 
·        Może się zdarzyć, że na odbiornikach (bez standardu DVB-T2/HEVC) nadal będzie można odbierać kilka programów telewizyjnych. Wynika to z tego, że część programów z decyzji nadawcy publicznego, nadal będzie nadawanych jakiś czas w starym standardzie.
 
 
Łódź, dnia 25.05.2022 r.


INFORMACJA
 
 
OD MAJA 2022 R.(17-05-2022) ZOSTAJĄ WZNOWIONE SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW
Z DZIELNICOWĄ.
 
 
SPOTKANIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ
W KAŻDY TRZECI WTOREK MIESIĄCA
W GODZ. 14.00-15.00, W ŚWIETLICY SPÓŁDZIELNI.


HARMONOGRAM
WYWOZÓW GABARYTÓW
NA ROK 2023
 
 
 
 
 
LUTY                                           3 , 13 , 23
MARZEC                                    4 , 14 , 24
KWIECIEŃ                                 3 , 13 , 22 , 29
MAJ                                              9 , 19 , 29
CZERWIEC                                 7 , 17 , 27
LIPIEC                                         7 , 17 , 27
SIERPIEŃ                                    5 , 14 , 24
WRZESIEŃ                                 2 , 12 , 22
PAŹDZIERNIK                           2 , 12 , 21 , 31
LISTOPAD                                   10 , 20 , 30
GRUDZIEŃ                                  9 , 19 , 29NAGRODA DLA SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mikołaja Reja otrzymała nagrodę
" MECENASA ŁÓDZKIEJ KULTURY ".


Materiał filmowy " Telewizji TOYA "

   INFORMACJA
 
 
Począwszy od 1 maja br. prace awaryjne wodno-kanalizacyjne po godzinach pracy Spółdzielni,
w dni wolne oraz święta  będzie wykonywała firma „KARSO”.
Powyższa firma będzie wykonywała usługi obok już wykonującej u nas takie prace firmy „PRYM”.

Reasumując:
1. Firmy od maja br. „KARSO” i „PRYM” będzie wykonywała prace awaryjne wodno-kanalizacyjne.
2.Firma „PRYM” jak dotychczas będzie usuwała awarie elektryczne.
3.O wszelkich zmianach dotyczących wykonywania napraw awaryjnych będą Państwo na bieżącą informowani.
Przedstawiamy jako załącznik do Informacji nową tabelę z telefonami awaryjnymi.
Będzie ona od 5 maja br. widniała na każdej klatce schodowej.
               
 
                                                                                     Łódź, 27.04.2021
 
                                                                                     SM im.Mikołaja Reja
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
TELEFONY DO SPÓŁDZIELNI

CENTRALA                   -   42 651 05 41,   42 651 04 90
Prezes/Sekretariat                                                 wew. 108
Administratorzy                                                    wew. 101
Dział Techniczny                                                    wew. 102
Dział Czynszów                                                      wew. 105
Dział Członkowski                                                 wew. 106
Rada Nadzorcza -kontakt w dni dyżurów     wew. 117; 118
TELEFONY AWARYJNE
POGOTOWIE „KARSO” awarie wodno-kanalizacyjne        608 302 101
POGOTOWIE "PRYM" awarie  wodno-kanalizacyjne  i  elektryczne 42 640 41 05, 42 640 41 06
POGOTOWIE  GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE  WODOCIĄGOWE 994
POGOTOWIE  DŹWIGOWE 19 282,  601 231 658
POGOTOWIE  CIEPŁOWNICZE  42 675 45 10,  993
DOMOFONY  - Dział techniczny  w godzinach pracy   Spółdzielni 42 651 05 41 wew.  102
TV KABLOWA "REJ-SAT" 42 207 00 10
Strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja : smreja.pl


                

            INFORMACJA

PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU MAPKĘ OSIEDLA NA KTÓREJ OZNACZONO TERENY NASZEJ SP-NI Z PODZIAŁEM NA DWA REJONY. KOLOR ŻÓŁTY TO BUDYNKI I TERENY WOKÓŁ BUDYNKÓW, KTÓRE NADZORUJE
PAN TOMASZ BEDNAREK-ADMINISTRATOR.
KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO TERENY,  KTÓRE NADZORUJE
PANI MAŁGORZATA FRYDE-ADMINISTRATORKA. WSZYSTKIE SPRAWY ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI PORZĄDKOWYMI NALEŻY ZGŁASZAĆ  W POKOJU NR 1 W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL.ŻUBARDZKIEJ 24 LUB TELEFONICZNIE POD NR 42 651-05-41 WEWN.101 (DZIAŁ ADMINISTRACYJNY).
DODATKOWO NA TABLICY INFORMACYJNEJ NA KAŻDEJ KLATCE SCHODOWEJ UMIESZCZONA JEST INFORMACJA KTO ADMINISTRUJE DANY BLOK I REJONY WOKÓŁ BUDYNKU.

                                                         SM im.Mikołaja Reja

                                      
Foto 1
W kilku miejscach osiedla usypano kopce z liści dla jeży.
Foto 2
Trzy kopce usypano przy południowej granicy osiedla ...
Foto 3
Prosimy właścicieli psów o dopilnowanie aby ich pupile nie zbliżały się do kopców
Foto 4
Jeden z kopców powstał na terenie tężni
Foto 5
Rysunki wykonała 5 letnia Klementynka, mieszkanka naszego osiedla.

Informacje ogólne
 
dotyczące montażu daszków nad balkonami mieszkań
 
ostatnich kondygnacji w SM im. M. Reja
SM Reja (2013-2023) wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Ostatnia modyfikacja  21-12-2023
Projekt i wykonanie - A.J.U.
Wróć do spisu treści